Segueix

 
 

Codi ètic Mares Doules

Per fer-se sòcia

 

Delegacions

Vallès Occidental

Contacte: Aida G. Quer - aida@gurumaji.com

Barcelonès

 

Tarragona

Contacte: Mar Torres - torresm.mar@hotmail.com

Girona (en procés de formació)

Contacte: Sara Cendan - sara.sajois@gmail.com

Vallès Oriental

Contacte: Clara Vergés - clverges@hotmail.com

Osona-Bages

En procés de formació

Lleida

En procés de formació